Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 30. 10. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 10. 2017 na žádost týkající se stavu řízení ke spisové značce 53370/17/4000.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 25. 9. 2017 pod sp.zn. ČOI 129586/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se stavu řízení ke spisové značce 53370/17/4000. Žadatel byl nejprve vyzván k upřesnění žádosti a následně mu bylo sděleno, že v uvedené věci není dosud správní řízení pravomocně ukončeno. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 23. 10. 2017 – čj. ČOI 140646/17/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena