Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 5. 4. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 3. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly při prodeji kaprů.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 19. 3. 2018 pod sp.zn. ČOI 168061/16/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku kontroly při prodeji kaprů.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 3. 2018 – čj. ČOI 41451/18/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena