Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 7. 8. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 7. 2017 na žádost týkající se podnětu na podnikatelský subjekt.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 24. 7. 2017 pod sp.zn. ČOI 99345/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se podnětu na podnikatelský subjekt. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 7. 2017 – čj. ČOI 99663/17/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena