Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 1. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 24. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku šetření v provozovně ve Frýdku-Místku.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 19. 12. 2018 pod sp.zn. ČOI 156538/18/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI týkající se výsledku šetření v provozovně ve Frýdku-Místku.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 1. 2019 – čj. ČOI 11826/19/4000.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena