Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 10. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 28. 4. 2021 a evidované pod sp. zn. ČOI 45269/20/4000 týkající se výsledku kontroly a uložení sankce fyzické podnikající osobě a to na základě podnětu podaného v lednu 2021 žadatelem. Žadateli bylo sděleno, že podnikateli bylo zasláno oznámení o zahájení kontroly se zaměřením na dodržování povinností stanovených prodávajícímu vůči spotřebiteli zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oslovený podnikatel na dvě zákonné výzvy nereagoval a nesplnil tak povinnost stanovenou v § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Tím naplnil skutkovou podstatu přestupku ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona o kontrole. Za toto porušení byla podnikateli v postavení obviněného uložena pokuta ve výši 20 000, – Kč. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 29. 4. 2021 – čj. ČOI 59208/21/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena