Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 12. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 23. 9. 2021, evidované pod sp. zn. ČOI 123289/21/4000 týkající se sankcí za porušení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách nedodržením parametru oxidační stability. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 6. 10. 2021 –  čj. ČOI 127794/21/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena