Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 13. 5. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 28. 4. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 30408/19/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Mabil Mobil, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 5. 2019 – čj. ČOI 59950/19/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena