Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 14. 1. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku šetření u podnikatele provedeného na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 29. 12. 2018 pod sp.zn. ČOI 99733/18/0100 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku šetření u podnikatele provedeného na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 1. 2019 – čj. ČOI 2288/19/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena