Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 18. 11. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 27. 8. 2020, evidované pod čj. ČOI 116217/20/4000 týkající se řízení se společností KTST, s.r.o. a požadavku zaslání všech protokolů z kontroly, rozhodnutí, příkazů a dalších dokumentů z tohoto řízení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dokumenty z obsáhlých spisových materiálů, bylo poskytnutí informace zpoplatněno. Žadatel byl dne 31. 8. 2020 informován o zpoplatnění a lhůtě 60 dnů k úhradě. Žadatel poplatek ve stanovené lhůtě neuhradil, a proto žádost byla odložena. 
Informace o odložení žádosti byly žadateli zaslány jako listovní zásilka dne 5. 11. 2020 – čj. ČOI 148270/20/3100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena