Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 19. 1. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 30. 12. 2020 a evidované pod sp. zn. ČOI 1361/21/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Motoscoot, a.s. Žadateli bylo sděleno, že uvedená společnost se dopustila přestupku podle ust. § 54 odst. 4 písm. b) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů. V současné době pokračuje správní řízení v dané věci, rozhodnutí nebylo dosud vydáno. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 12. 1. 2021 – čj. ČOI 4558/21/3100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena