Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 2. 2. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 19. 1. 2021 a evidované pod sp. zn. ČOI 76556/20/4000 týkající se výsledku kontroly a uložení sankce fyzické podnikající osobě a to na základě podnětu podaného v roce 2020 žadatelem. Žadateli bylo sděleno, že uvedené podnikající osobě byla uložena sankce ve výši 2 000, – Kč za porušení § 14 odst. 1 ZOS (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), za porušení § 13 ZOS a porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik ve smyslu § 4 odst. 4 ve vazbě na § 5a odst. 1 ZOS.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 26. 1. 2021 – čj. ČOI 12439/21/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena