Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 21. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 6. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti eRmail Company.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 3. 6. 2018 pod sp.zn. ČOI 74549/18/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku šetření u společnosti eRmail Company.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 8. 6. 2018 – čj. ČOI 76247/18/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena