Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 22. 5. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 17. 4. 2020 a evidované pod čj. ČOI 55225/20/4000 týkající se řízení vedeného pod sp. zn. 144800/19/3100.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 13. 5. 2020 – čj. ČOI 68616/20/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena