Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 26. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 3. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. Autoexpress ČR spol. s r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 1. 3. 2018 pod čj. ČOI 31030/18/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku kontroly u spol. Autoexpress ČR spol. s r.o.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 3. 2018 – čj. ČOI 35608/18/3100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena