Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 27. 11. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 11. 2017 na žádost týkající se uložené sankce v řízení ke spisové značce 136348/17/0100.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 13. 11. 2017 pod sp.zn. ČOI 150513/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se uložené sankce v řízení ke spisové značce 136348/17/0100.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 11. 2017 – čj. ČOI 152593/17/3100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena