Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 27. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 12. 2. 2019 na žádost týkající se informace o podateli podnětu ke kontrole u společnosti žádající o informace.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 7. 2. 2019 pod sp. zn. ČOI 16400/19/4000 doručena žádost podle ZSPI týkající se informace o podateli podnětu ke kontrole u společnosti žádající o informace. Poskytnutí informace bylo rozhodnutím odmítnuto.

Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 2. 2019 – čj. ČOI 20846/19/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena