Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 27. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 18. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 115870/19/4000 týkající se zaslání kopií 5 rozhodnutí za uložení sankce –porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 9. 2019 – čj. ČOI 119605/19/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena