Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 30. 5. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 5. 2018 na žádost týkající se cen v prodejních automatech.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 16. 5. 2018 pod sp. zn. ČOI 65905/18/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se cen v prodejních automatech.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 5. 2018 – čj. ČOI 67487/18/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena