Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 4. 10. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 19. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 37347/12/4000) týkající se výsledku kontroly bezpečnosti výrobku – trojdílné disky pro nákladní automobily 8×20. Žadateli bylo sděleno, že kontrola inspektorátu ČOI Olomoucký a Moravskoslezský k uvedeným výrobkům byla zahájena 3. 5. 2012 a o jejích výsledcích byla informována Policie ČR dopisem ze dne 18. 7. 2012, s tím, že byly zjištěni jejich dodavatelé a že u kontrolované společnosti nebyly v době kontroly nabízeny k prodeji žádné nové výrobky tohoto typu. Z tohoto důvodu nebylo možné objektivně posoudit jejich bezpečnost.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 26. 9. 2019 – čj. ČOI 122717/19/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena