Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 4. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 24. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly v provozovně společnosti OBI v Ostravě.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 11. 1. 2019 pod sp. zn. ČOI 167533/18/4000 doručena žádost podle ZSPI týkající se výsledku kontroly v provozovně společnosti OBI v Ostravě.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 24. 1. 2019 – čj. ČOI 11848/19/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena