Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 6. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 5. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření ponožek Batac Classic-Black a navazující na předcházející žádosti žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 22. 3. 2018 pod sp.zn. ČOI 125522/17/0100  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku šetření ponožek Batac Classic-Black.

Žadateli bylo sděleno, že šetření bylo ukončeno a že proběhly zkoušky ve zkušební laboratoři za účelem ověření deklarovaného materiálového složení výrobku a uváděných vlastností. Rozborem bylo zjištěno, že materiálové složení vzorku neodpovídalo deklarovanému složení uvedeným na výrobku. Tím bylo prokázáno, že výrobek nesplnil požadavek podle čl. 15 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků, což bude předmětem řízení o přestupku.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 23. 5. 2018 – čj. ČOI 68742/18/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena