Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 10. 1. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 151311/19/2200 ze dne 25. 11. 2019 týkající se poskytnutí informací o tom, v jakém příbuzenském vztahu jsou dva kontrolní pracovníci. Vzhledem k tomu, že informace o příbuzenském poměru je osobním údajem a nevypovídá o úřední činnosti kontrolující osoby a osoby pověřené ke kontrole, byla žádost rozhodnutím odmítnuta.  

Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti odesláno jako listovní doporučená zásilka dne 7. 1. 2020 – čj. ČOI 161165/19/2200.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena