Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 12. 1. 2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 1. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti Quikset, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla  dne 20.12.2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 168424/17/2200, týkající se  výsledku kontroly u společnosti Quikset s.r.o.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 2. 1. 2018 – čj. ČOI 233/18/2200.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena