Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 12. 11. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 138734/20/2200 ze dne 15. 10. 2020 týkají se sankce uložené podnikateli. Žadatel byl dne 27. 10. 2020 vyzván k doplnění žádosti, kterou dne 3. 11. 2020 doplnil.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 4. 11. 2020 –  čj. ČOI 147664/20/2200.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena