Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 13. 10. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 10. 2017 na žádost týkající se poskytnutí kopie protokolu o kontrole.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla dne 26. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 128071/17/2200, týkající se  poskytnutí kopie protokolu o kontrole.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 10. 2017 – čj. ČOI 130256/17/2200.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena