Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 18. 10. 2016

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 18. 10. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 10. 2016 na žádost týkající se vyřízení podání žadatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 128357/16/2200 týkající se vyřízení podání žadatele.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 10. 2016 –  čj. ČOI 130447/16/2200

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena