Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 18. 3. 2015

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 18. 3. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3. 3. 2015 na žádost týkající se informace o výsledku správního řízení se společností Aqua Activity ve věci konání předváděcí akce.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 24999/15/2200 týkající se poskytnutí informace o výsledku správního řízení se společností Aqua Activity ve věci konání předváděcí akce.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 3. 3. 2015 –  čj. ČOI 27357/15/2200.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena