Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 2. 8. 2017

Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 7. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 95931/17/2200, týkající se  výsledku kontroly u podnikatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 18. 7. 2017 – čj. ČOI 96271/17/2200.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena