Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 22. 9. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 9. 2017 na žádost týkající se kontroly u společnosti WELL OKNA, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla dne 8. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120016/17/2200, týkající se  poskytnutí informací ke kontrole u společnosti WELL OKNA, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 9. 2017 – čj. ČOI 121958/17/2200.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena