Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 24. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů      (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 65460/22/2200 ze dne 12. 5. 2022 týkají se kontrol u podnikatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 17. 5. 2022 –  čj. ČOI 65622/22/2200.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena