Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 24. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 100953/21/2200 ze dne 3. 8. 2020 týkají se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 17. 8. 2021 – 106415/21/2200.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena