Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 26. 3. 2015

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 26. 3. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 3. 2015 na žádost týkající se výsledků kontroly v provozovně společnosti Autoservis Plzeň.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 21030/15/2200 týkající se výsledků kontroly v provozovně Autoservis Plzeň.
Žadateli byla odpověď zaslána poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 3. 2015 –  čj. ČOI 32324/15/2200.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena