Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 28. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů      (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 36136/21/2200 ze dne 15. 3. 2022 týkají se podání podaných na čerpací stanici Shell v Plzni. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 21. 3. 2022 –  čj. ČOI 39847/22/2200.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena