Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 3. 2. 2016

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 3. 2. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 1. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 7444/16/2200 týkající se výsledků kontroly u podnikatele. Žadateli byly poskytnuty informace o výši uložené sankce a  o porušení zákona. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 21. 1. 2016 –  čj. ČOI 8488/16/2200.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena