Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 30. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 34717/20/2200 ze dne 6. 3. 2020 týkají se uhrazení pokuty společností KFD – plastová okna, s.r.o.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 3. 2020 – čj. ČOI 40824/20/2200.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena