Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 5. 12. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 11. 2018 na žádost týkající se uložení sankce podnikateli.

České obchodní inspekci – inspektorátu  Plzeňskému  a Karlovarskému se    sídlem v Plzni byla dne 9. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 141682/18/2200, týkající se uložení sankce podnikateli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 23. 11. 2018 – čj. ČOI 152805/18/2200.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena