Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 5. 2. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 1. 2018 na žádost týkající se poskytnutí protokolu o kontrole a reklamačních listů.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla dne 17. 1. 2018 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11399/18/2200, týkající se poskytnutí protokolu o kontrole a reklamačních listů.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE   ve formátu PDF) dne 23. 1. 2018 – čj. ČOI 11429/18/2200.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena