Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 6. 2. 2015

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 6. 2. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 1. 2015 na žádost týkající se poskytnutí kopie podnětu, na jehož základě byla u žadatele provedena kontrola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 2421/15/2200 týkající se poskytnutí kopie podnětu, na jehož základě byla u žadatele provedena kontrola. Vzhledem k tomu, že se jednalo o informaci získanou od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, na nějž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, nebyla informace žadateli poskytnuta a bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 23. 1. 2015 –  čj. ČOI 1034/15/2200.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena