Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 10. 11. 2015

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 10. 11. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 10. 2015 na žádost týkající postihů za užití klamavých obchodních praktik v roce 2014.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 21. 10. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 112809/15/1000 týkající se  postihů za užití klamavých obchodních praktik v roce 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 26. 10. 2015 –  čj. ČOI 114736/15/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena