Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 10. 11. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 1. 11. 2017 na žádost týkající se rozhodnutí ve věci společnosti Pantaur, s.r.o. v souvislosti s podnětem žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 20. 10. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 139458/17/1000 týkající se rozhodnutí ve věci společnosti Pantaur, s.r.o. v souvislosti s podnětem žadatele.  

Žadateli bylo poskytnuto rozhodnutí inspektorátu i odvolacího orgánu.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 1. 11. 2017 – čj. ČOI 145161/17/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena