Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 11. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123248/21/1000 ze dne 23. 9. 2021 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Praze za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát nevydal žádné takové  rozhodnutí. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 1. 10. 2021 –  čj. ČOI 123464/21/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena