Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 11. 9. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 118031/20/1000 ze dne 1. 9. 2020 týkající se poskytnutí dvou rozhodnutí vydaných Inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha – č.j. ČOI 85273/19/1000 a 105121/18/1000.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 3. 9. 2020 – čj. ČOI 118468/20/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena