Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 12. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123886/21/1000 ze dne 24. 9. 2021 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaného vůči společnosti Českomoravský realitní fond, a.s. Předmětné rozhodnutí  s uložením sankce ve výši 10 000, – Kč za porušení povinnosti spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění  (reklamace), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, bylo žadateli poskytnuto v anonymizované podobě.  Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 4. 10. 2021 –  čj. ČOI 126676/21/1000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena