Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 14. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď poskytnutou dne 7. 2. 2019 na žádost týkající se uložení pokuty za nesoučinnost při řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím ADR.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     25. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp. zn. ČOI 9664/19/1000 týkající se uložení pokuty za nesoučinnost při řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím ADR.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 2. 2019 – čj. ČOI 18585/19/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena