Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 14. 4. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 45813/21/1000 ze dne 30. 3. 2021 týkající se vyřízení podání na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Žadateli bylo sděleno, že šetření nebylo dosud ukončeno.  
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 7. 4. 2021 –  čj. ČOI 48176/21/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena