Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 14. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď resp. rozhodnutí k žádosti čj. ČOI 56897/21/1000 ze dne 26. 4. 2021 týkající se informace, kdo podepsal podání na firmu, kterou žadatel zastupuje. Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) ZSPI povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Toto ustanovení zcela dopadá na informaci, kterou v žádosti požadujete, proto bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti. Žadateli bylo rozhodnutí o zamítnutí žádosti odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 6. 5. 2021 –  čj. ČOI 62261/21/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena