Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 15. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď poskytnutou dne 6. 2. 2019 na žádost týkající se rozhodnutí ve věci stížnosti vedené pod sp. zn. ČOI 85406/18/0100.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne   4. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp. zn. ČOI 17506/19/1000 týkající se rozhodnutí ve věci stížnosti vedené pod sp. zn. ČOI 85406/18/0100.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 6. 2. 2019 – čj. ČOI 17911/19/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena