Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 15. 6. 2015

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 15. 6. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 3. 6. 2015 na žádost týkající se zaslání kopie textu stížnosti.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 22. 5. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 58264/15/1000 týkající se zaslání kopie textu stížnosti.
Žadateli byla odpověď  poskytnuta (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 3. 6. 2015 –  čj. ČOI 62097/15/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena