Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 15. 8. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 15. 8. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 2. 8. 2016 na žádost týkající se výsledku kontroly v Restauraci u Študáka.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       12. 7. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 86863/16/1000 týkající se výsledku kontroly  v Restauraci u Študáka.
Žadateli byla odpověď zaslána jako poštovní zásilka dne 2. 8. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 96191/16/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena