Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 16. 10. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 127616/19/1000 ze dne 7. 10. 2019 týkající se výsledku kontroly u Matragi Design, s.r.o.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 9. 10. 2019 –  čj. ČOI 128317/19/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena